image

US Ejendomme ApS udbyder beboelses-ejendomme i New York-området

•    Fast årligt afkast på 10% ved fast dollarkurs
•    Samlet afkast overstiger 20% ved fast dollarkurs
•    Udnyt den lave dollarkurs – mulighed for yderligere afkast relateret til dollarstigning
•    Kun 5 års investeringshorisont
•    Mulighed for attraktiv beskatning
•    Ekstern finansiering på non-recourse vilkår (du hæfter kun for eget indskud)

Dollarkursen er lav og priserne på udlejningsejendomme er attraktive. Investeringshorisonten er kun 5 år mod typisk 20 år i andre danske udbud.

New York-området er kendetegnet ved en større og stabil efterspørgsel på boliger end i resten af USA, ligesom New York-området er meget mindre udsat for tvangsauktioner end resten af USA (se notat fra det danske konsulat i New York).

Som eksempel fra en tidligere ejendom kan følgende nøgletal gengives:

 

USD

DKK v. kurs 5,00

Gennemsnitlig pris for en lejlighed

84.583

422.915

Intern rente / afkast (pr. år)

25%

 

Ekstern finansiering

75%

 

Egen finansiering

25%